Sažeci

Kako pisati rad?

  1. Sažetke pisati na hrvatskom i/ili engleskom jeziku
  2. Maksimalno do 350 riječi
  3. Ime autora, koautora i naziv institucije gdje radi
  4. Email adresa autora

Tekst sažetka sadrži: Cilj, metode, rezultate i zaključak

Za prikaz slučaja sažetak treba sadržavati: uvod, prikaz slučaja, zaključak